Zo werkt het

De aanpak van vverduurzamen kent vijf stappen. Na afronding van elke stap beslis je als VvE of je de volgende stap in het proces wil zetten. Jouw VvE legt zich dus geen enkel moment vast op het doorlopen van het hele proces.

Je vult onze vragenlijst in. Zo krijgen wij een goed beeld van de uitgangssituatie. Vervolgens bespreken we het doel en de verwachtingen met het bestuur en/of de leden van jouw VvE.

We voeren een quickscan uit. Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming en eventuele renovatie. Hiervoor bestuderen we het Meerjaren Onderhouds Plan en andere documenten en bezoeken we het complex voor een korte schouw. We maken hiervan een beknopt rapport. Op basis van dit rapport kunnen jullie besluiten of je een gedetailleerd maatwerkadvies wilt laten opstellen.

 

Hierin doen we een compleet voorstel voor de (gedeeltelijke of volledige) verduurzaming van het gebouw en alle woningen, gebaseerd op de wensen en behoeften van de bewoners. Het rapport bevat een raming van de bouwkosten van verschillende scenario’s en een berekening van de toekomstige energiekosten en besparingen. Ook maken we een overzicht van de comfortverbeteringen en geven we inzicht in hoe jullie de verduurzaming kunnen financieren.

Tijdens deze stap coördineren we de werkzaamheden voor en tijdens de bouw.  We houden de bewoners op de hoogte en zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast heeft van het werk

We doen tussentijdse controles of alles goed werkt en geven uitleg van eventuele nieuwe techniek. Als het nodig is overleggen we met leveranciers over aanpassingen of herstelwerkzaamheden.